...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންކާލި
ނ.
ގޮށްޓަކާ ވައްތަރުގޮތަކަށް ފޫހަމަކޮށް އެއްތެލުން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ފޭރާން ހިއްކުމަށާއި ފޭރާމުގައި ދުންބުރުވުމަށްޓަކައި ދަށަށް އަލިފާން ލާން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުންކާލިބުރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ