...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންކިބާ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިބާ . ދުންނެގުން . ދުންބެހެއްޓުން . ދުންކުނާ . ދުންކެބަލް . ދުންވަންގަނޑު . ދުންމުށި . ދުންމޫޓިކެބެއާ . ދުންމެށިގަނޑަ . ދުންމޭށިގަނޑޮ . ޞަލަވާތުކުނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ