...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންކުނި އެނބުރުން
މ.
ތިމާގެ އިސްކޮޅަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ދިގުދަނޑިއެއްގެ މެދުގައި އަތުން ހިފައިގެން އެގޮތްމިގޮތަށް އެދަނޑި އެނބުރުން.
މިއީ ހެވިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުންކޫނޑި އެނބެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ