...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންކެވުން
މ.
މީރުވަސްދުވާ ތަކެތިން ދުންބުރުވައިގެން ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި މީރުވަސް ހިއްޕުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުންބުރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ