...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންމާރި
ެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ކަފުލޯދުންމާރި.
(މިހުންނަނީ ދުންމާރީގެ މެދުތެރޭގައި ލޯވަޅުބަޔެއް ހުންނަގޮތަށް ފަހަތުކޮޅުގެ އަނގަމަތި ބޮޑުކޮށް ތުންކޮޅު ހިމަކޮށް ފިތެއް ހަރުކޮށްފައެވެ.
(ށ) (ފަންދުންމާރިއާއި) ކެޔޮފަތުދުންމާރި.
މިހުންނާނީ އެއްކޮޅަށް ހިމަކޮށް އަނބުރައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީވަނީ ކަފުލޯ ދުންމާރިއެއްގެ އަޑުހެން . ބެރުދުންމާރިތާޅަފިލި . ކައްކާބަދިގެ . ކޮތަރި . ކޮތަރިލީދުންމާރި . އިއްޒަތަށްވަޑައިގަތުން . މަޖިލީހަށްނެރުން . ފެންފުމުން . ދަނޑިބެރު . ދުންމާރި . ދުންމާރިއެދުރު . ދުންމާރިވިޔުން . ދުންމާރިވެރިން . ތަގުޑިޖެހުން . ތިންފުޅީބެރު . ތޫތޫ . ލަވަފުމުން . ސަމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ