...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންމުޖުމަރާ
ނ.
އަލިފާން އަޅައިގެން ދުންއަޅަން ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މި ދުންކިބަލަށް ވުރެ ބޮޑުވާނެއެވެ.
މި ތަފާތު ވަރުވަރަށް ތަފާތުގޮތް ގޮތަށް ހުރެއެވެ.
ގިނައިން ހުންނަނީ މަޢުދަނީ އެއްޗަކުން ހަދާފައެވެ.
މީގައި ހިފަން ހުންނަނީ ދުނިގަނޑެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުދުމާދިޔުން . މުޖުމަރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ