...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންފަތުއަނދިރިއެޅުން
މ.
މަޖާޒު:
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުންނަށް ދުންފަތް ނުލިބުމުން ނިދިނުފިލައި ތިބޭގޮތްވެ ވަޅޯވެ އެލިފައި ތިބުން.
މިހެންވުމުން ބައެއް ފަހަރަށް ވަރަށް ރުޅިވެސް ގަދަވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ