...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންފަތް
ނ.
(1) ތިރިކޮށްހެދޭ ގަހެއްގެފަތް.
މިފަތް ބޭނުންކުރަނީ ބިޑިސުއްޓާ ސިނގިރެޓާއި ދުންބުއިމަށެވެ.
ބައެއްމީހުން ދުފާއިރުވެސް މިފަތް ބޭނުންކުރެއެވެ.
(2) މިފަތް ނުކުންނަ ގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާކާލާފަތް . ހުނިބަޑި . ބިޑި . ބޮޑުފަތް . ބޮޑުދުންފަތް . ކަންކަރު . ކަރުކޮންނަރަހަ . ކުރަނގިދުންފަތް . ކުދިފަތް . ކެއްޓު . ވަކާރަ . މުށިފޮތި . ފަތްސިލުނބުފުޅު ވަތްކުރުން . ފެންލީ ދުންފަތް . ދުންބޯފަތް . ދުންފަތުއަނދިރިއެޅުން . ދުންފަތުދިޔަ . ދުންފަތްއެޅުން . ދުންފަތްގަނޑު . ދުންގަނޑު . ދުފާއެއްޗެހި . ތެޅިދުންފަތް . ތޮޅިދުންފަތް . ގޫ . ގޫވުން . ސިނގިރޭޓު . ސިނަފަތް . ސިލުނބު . ސީރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ