...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންފަތްގަސް
ނ.
ތިރިކޮށްހެދޭގަހެއް.
މިގަހުގެ ފަތް ބޭނުންކުރަނީ ބިޑި ސުއްޓާ ސިނގިރެޓާއި ދުންބުއިން ފަދަކަންކަމަށެވެ.
ބައެއްމީހުން ދުފާއިރުވެސް މިފަތް ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ