...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންތަރި
ެންނަ ތަރިއަކަށްވުރެ ބޯޅައަކާ ވައްތަރު އައްޔެއް.
މިޢަލީގައި އެކުލެވެނީ ނުގުޅިހުންނަ ކުދިކުދި އެތިކޮޅު ތަކެކެވެ.
މިއަލިއިރާއި ކައިރިވުމުން ދިގުނިގުލެއް ފާޅުވެއެވެ.
މި ނިގޫ ފެންނާނީ، ނިއުޅާލައިފައިވާ އިލޮށި ފައްޗެއްހެންނެވެ.
ނޫނީ ދިގު އިސްތަށިގަނޑެއްހެންވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ