...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންލާމަސް
ނ.
(1) މިމަހުގެ ބޯހުންނާނީ ފަތާކޮށެވެ.
ބޮލުގެ މަތީފަރާތުގައި ލޯވަޅެއް ހުންނާނެއެވެ.
މިމަސް ނޭވާލަނީ މިލޯވަޅުންނެވެ.
(2) ބޮޑުމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުމަސް . ދުންކޯމަސް . ދުންއަރުވާމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ