...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންލާދޮންކުރުން
މ.
(ބ) ދޮންކުރަން ބޭނުންވާކެޔޮ އަވަހަށް ދޮންކުރުމަށްޓަކައި ވަލުގެނޑެއް ކޮނެ އެވަޅުގަނޑުގެ ދިގަށް ދަނދިއަޅައި އޭގައި ކެޔޮގަނޑުއެލުވައި މަތިބަންދުކޮށް ވަޅުގަނޮޑުގެ ދެފަރާތުން ދެއާންގަކަޑައިއެއް އާންގައަށް އަލިފާން ތަވައެއް ލައި ހިކިފަނާއި ފުޅަފީފަދަ އެއްޗެތި އަޅައި ބަތްPޮޅިއެއް ނުވަތަ ދޮޮލަނގުގައިވިހެ އާގުތަށް ބައްދައި މިގޮތަށް ދުވާލު ދުއިރު ދުންލައިގެން ދޮންކުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ