...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންލުން
ެ މަތީ ކެޔޮތައް ބަހައްޓައި އެވަޅުގެ މަތި ބަންދު ކުރަނީއެވެ.
ދެން ވަޅުގަނޑުގެ ދެފަރާތުން ދެ އާނގަކަޑައި އެއްއާގައަށް އަލިފާން ތަވައެއްލައި، ހިކިބޮނތްބާއި މިނޫންވެސް އެއްޗެތިއަޅައި ދުންބޯވީމާ އާނގަތައް ބަނދު ކުރަނީއެވެ.
މިގޮތަށް ދުވާލު ދެއިރު ދުންލާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެދުން އެޅުން . ބޯވަޅުއެޅި ބޮޑުރިޔާނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ