...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންގަނޑު
ނ.
(1) ދުންބުއިމަށްޓަކައި ދުންފަތް އަޅައިފައި ހުންނަ ގުޑުގުޑާ.
(2) އޮލަކޮށް ހުންނަ ދުންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުލިކުރުން . ކޮއިރޮއްވި . ދަމައިލުން . ދިލަ . ދިލަބަޑިވުން . ދިލަވުން . ދުންބޮނޑި . ދުންގަނޑެއްއެޅުން . ގުލަފެޑުން . ގޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ