...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންސާމަރާނި
ނ.
ދުންއަޅަން ބޭނުންކުރާ މީރުވަސް ދުވާއެއްޗެއް.
މި ހުންނާނީ ރަތްވައްތަރެއްގެ ކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސާމުރާނީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ