...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުރަ
ނ.
(ލ) (1) ދުރު.
(2) ކަކުނީގެ ހޮރު.
(3) (ބދ) އުނަގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކާދުރުކުރި . ހިތް އޮންނާނީ ސިދުރަތުލް މުންތަހާގައެވެ. . ހިލަ . ހުޅުވުން . ހުދުރަންކަރަ . ހެނދު . ހޮރޮނގަ . ހޯދީދަނޑި . ނަރުދަމާ . ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ނަދުރަށްސަލާންދިނުން . ނާރު . ރަތްސައްބު . ރާޅު . ރާއުނދުން . ރޫޅައިލުން . ރޫޅުން . ބިސްބޮލި . ބުރީވައި . ބުރޯޑުކާސްޓު . ބުރޯޑުކާސްޓު ކުރުން . ބޯރަންކަރު . ބޯމަތިންއެއްލާރުއް . ކަނޑިންމަ . ކަޅުވެންބޮޑުމަސް . ކާނު . ކިރިއްސުން . ކުޅަނދުރު . ކޮއްޓުން . ކޮލެޖު . ކޯނާ . އަރާމަތި . އަރާމަތިހިފުން . އައިނަށްއެރުން . އަސްކަނުބޭސް . އަޑުފެތުރުން . އިލްހާމު . އިސްކޫލު . އިސްކޫލުފޮތް . އިސްޓޫޑިއޯ . އެ . އެކޮޅުކޮޅު . އެއްކިބާވުން . އެއްލައިލުން . އެއްސުން . އެދުރުކަލޭގެފާނު . އެދުރުވުން . އޮބުން . އޮޑިދޮށުމާރު . ވައިނުބައިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ