...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުރަށްޖެހިލުން
މ.
(1) ގާތުގައި ހުރި މީހަކު ނުވަތަ ގާތުގައި އޮތް ދިރޭއެއްޗެއް ތަންކޮޅެއް ދުރަށް ދިއުން.
(2) އެއްކިބާވެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަންދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ