...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުރަން
ނ.
(1) ތެލި ބެހެއްޓުމަށް ވަށްކޮށް ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މިހަދަނީ ބައުވައުބުރިއެއް ބުރަކަށްވާގޮތަށް ދެކޮޅު ގުޅުވައި، ރޯނު އޮޅައިގެންނެވެ.
ރޯނުނޫނަސް މިފަދަ އެއްޗެތިން ދުރަންހަދާ އުޅެއެވެ.
(2) ފުރަގަސްފަރާތު ދޮރުގެ ވޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުރަންކަރަ . ބޯރަންކަރު . ދުރަން . ދުރުން . ދެރަން . ސިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ