...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުރު
ނއ.
(1) ގާތް ކައިރި މިދެބަހުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ގާތްކަމެއްނެތް.
(3) ހުރިހިސާބުންފޭ.
(4) ވަކިހިލޭ.
މަޖާޒު:
(5) އަންނަންއޮތް ޒަމާނުންބައެއް.
މިސާލު:
ދުރުމުސްތަޤްބަލް.
(6) ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާނުން ބައެއް.
މިސާލު:
އެންމެ ދުރު ހަނދާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާ . ހަންދު . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހައްޕު . ހަވޭލި . ހަމަރޮދި . ހަތަރުފަލުކުނާ . ހަތަރުދަން . ހަތަރުދަންފަށް . ހަތާ . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތާތަޅައިލުން . ހަތް . ހަތްބުރީނަނުކޮޅުގައި . ހާ . ހާތި . ހާގެރަ . ހާޑު . ހާޑުލުން . ހިންމިކޭމާ . ހިކާދުރުކުރި . ހިކިމޭބިސްކަދުރު . ހިތީކޭން . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހިސާބު . ހިޔާބޮޑު . ހުންގުޅަ . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުކުރު . ހުކުރުނަމާދު . ހުއްޓި . ހުވަނދަގެނޑި . ހުވަނދަގޮނޑި . ހުތް . ހޭ . ހޯދީނެރުން . ނަބީޒު . ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ނަދުރު . ނަދުރުބެހެއްޓުން . ނަދުރުފުއްދުން . ނަދުރުގަތުން . ނަދެރާނޑާ . ނަސްރު . ނާށިފަތި . ނިއަނދުރު . ނިމިނިމުނުކަން . ނިލަގަނޑު . ނިޔަނދުރުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ