...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުރުހެލި
ނއ.
(1) ގާތްކަންކުޑަ.
(2) ގައިގޯޅިވެ ނޫޅޭ.
(3) އެކަހެރި.
(4) އެއްކިބާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެކަހެރިކަން . އެކަހެރިވުން . ވަކިވެގަތުން . ވައިހުސްވުން . ވަގުވުން . ދުރުހެލިވުން . ދޫކޮށްލުން . ތަޤުވާވެރި . ތަޤުވާވެރިކަން . ތަޤުވާވެރިވުން . ތަޤުވާވެރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ