...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުރުހެލިވުން
މ.
(1) އެއްކިބާވުން.
(2) ދޫކޮށްލުން.
މިސާލު:
ސިނގިރެޓްބުއިމާ ދުރުހެލިވުން.
(3) ވަކިވެގަނެގެން އުޅުން.
(54) ގުޅުން ކަނޑައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެކަހެރިވުން . ވަގުވުން . ދުރުހެލިވުން . ދޫކޮށްލުން . ތަޤުވާވެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ