...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުރުން
ނ.
(މަލިކު) ދުރަން.
(ފެންގެންނައިރު ބޮލުގައި (ބަހައްޓާ)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންގުޅަ . ހޭ . ނަބީޒު . ނަދުރުފުއްދުން . ރަށްގޮވުން . ރިޔާކަންވުން . ބަނަ . ކަނިކަނިލުން . ކަލޭގެފާނު . ކުއްލިރާޅު . އިރުމެދުންފިލުން . އެދުރުބޭކަލުން . އެދުރުކަން . ވައިހިޔަނި . ވާހަކައައުން . ވިހާރަ . ވިނަރެސް . ވިދިފާން . ވޭރު . ވޯކީޓޯކީ . މަލަ . މަލައެކުލެވުން . މޭގަ . ދިގުދޮށި . ދުރުމީ . ދުރުތާތިމާގެ . ލައިވަށައިލުން . ލޮލުކޮޅަށްފެނުން . ގުދުގުދުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ