...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުރުވުން
މ.
(1) ކައިރިވުން މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ގާތްކަން ކެނޑުން.
(3) އައުމަށާއި ދިއުމަށް މާތްކޮށް ބުނާގޮތް.
(4) ވަރިވުން.
(5) ކަމަކުން އެއްކިބާވުން.
(6) ފޭވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްޓަށްގެންދެވުން . އަތުރުވުން . އިރުމެދުޖެހުން . އިތާވުން . ވަކިވުން . ފިނދުން . ފޭ . ފޭވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ