...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުރުމީ
ނ.
ދުރުން ފެންނަ ތަކެތި އެއިންބެލީމާ ކައިރިކޮށް، އަދި ބޮޑުކޮށް ފެންނަގޮތަށް ހަދާފައިވާ އާލަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮތަރި . ކޮތަރިލީދުންމާރި . އިހުރު . އުސްތާދު . އުސްތާޒު . އެހުރުދަނޑު . މައިކްރޮސްކޯޕް . މާމަސްވެރިޔާ . މުރީދު . މޭރެފަންގަޑާ . ފެންކޮށާވަޅި . ފޯކަސްކުރުން . ދަސްކިއުން . ދުރުމިއެޅުން . ދެލޯދުރުމި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ