...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުރެ
ނއ.
(ގ.) ދުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާ ނެތި އުޅޭ ވައިކުޅަނދުރެއްހެން . ބަންޑާރައެދުރުކަން . ކެރެދިކޮޑެދެލެ . އެދުރު . އެދުރުޖިންނި . އޮއްސޭއިރު . މުއްދު . ފޮތެއް އޮތަކަސް އެދުރެއްނުވާނެއެވެ . ފޮތެއްއެދުރެއްނުވާނެ . ދޮންމަންމަދޮން ނިޔަދުރެއްފަދައެވެ . ގައިކޮޅުގައިގާދުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ