...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުރޯ
ނަގާނީ ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަލާރިއެވެ.
(2) ދެދޮރާށި ދޭތެރޭ ނުވަތަ ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑުގައި ފައިދޮށް ޖައްސަވައިގެން ހަނގުބޭކަލުން އެއްޗެއް ބައްސަވަން ތިއްބަވާ އިރު ކަމާނުބެހޭ މީހަކު އެއިން ތަނަކަށް ވަދެއްޖެނަމަ ދޭންޖެހޭއާދަ.
މިގޮތަށް ނަގައި އުޅުނީ އަށްލާރިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަޑި . ހަވަރުގޮވައިލުން . ބަންޑާރަދުރޯ . މާޑު . ދިރޯ . ދުރޯނެގުން . ދުރޯދިނުން . ދުރޯލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ