...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުޅަނެގުން
މ.
ވިޔާއިރު ދުޅަހުންނަގޮތަށް ވިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުޅައެޅުން . ދެޑަކެރުން . ދެޑަކެޑުން . ދެޑައުކުން . ގޯހިކޮށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ