...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުޅަބަލި
ނ.
މުޅިމީހާ ދުޅަވެގެން ގޮސް ފެންކަނޑައިގެންދާ ބައްޔެއް.
މިއީ އިސްތިސްޤާ ބައްޔެވެ.
މިބަލި ޖެހުމުން މަހާއި ހަމާ ދޭތެރޭ ފެން އުފެދެއެވެ.
ދެން ހަންގަނޑަށް ކެތް ނުވުމުން ތަންތަން ކޮލޫން ކަނޑައިގެން ގޮސް ފެންނުކުންނަނީ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮސްލެޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ