...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުޅަކަން
ނއނ.
ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ ގުނަނެއް ނުވަތަ މުޅިހަށިގަނޑު ފުފިފައި ހުންނަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެޅަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ