...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުޅަވުން
މ.
ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ބައެއް ފުފުން ނުވަތަ ބޮޑުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯވަޖެހުން . ވިހަވުން . ވިހަދަނޑިނެގުން . ފިތްނެގުން . ދެޅަވުން . ގަނޑުނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ