...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުޅާ
ނއ.
(1) ވައްތަރު.
(2) ފާޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާށިގަނޑު . ރަނޑު . ރަނޑުކަން . ރަނޑުވުން . ރިހަގަނޑު . ކަދަޅާ . އަންހެންދެޑަ . އޮމާލާ . މޯ . މޯލު . މޯލުން . ގަނޑު . ސީދި . ސީދިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ