...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުއި
ނ.
ދޭއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫނުއުޅާ . ހޫނުއުޅާއެޅުން . ނުރަ . ފަސްމައިގަނޑުވިޔަ . ދުންލާދޮންކުރުން . ދުރޯ . ތުރުކީވިލާތް . ސާރި . ޝަހާދަތް އިނގިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ