...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުއްރަ
ނ.
ތަޢުޒީރުކުރުމާއި ހައްދުޖެހުމަށް ހަމުން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑުޖެހުން . ހައްދު . ހައްދުޖެހުން . ހުކުރު ހިނގުން . ފަންސި . ފިޔަލަ . ދަފަތް . ދުއްރާ . ދުއްރެޔާ . ތަޢުޒީރު . ތަޢުޒީރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ