...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުއްދުން
ށްފައި ބެހެއްޓުން.
މިސާލު:
ބަޑިޖަހަން ދުއްދައިފައި (ތައްޔާރުކޮށްފައި) ބެހެއްޓުން.
(2) އަޅައިގަންނަގޮތަށް އެއްޗެއް ދިއްކޮށްފައި ބެހެއްޓުން.
(3) ކިރިޔަކިރިޔާ ހިފެހެއްޓޭވަރަށް ތަނެއްގައި އެއްޗެއް ވިއްދުން.
(4) މަޖާޒު:
ދުރަށްނުގޮސް އަބަދު ކައިރީގައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ