...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުއްލިސާ
ާފައި ހުންނަ ބައްތިއެއް.
ދުއްލިސާ ދެ ގޮތަކަށް ހަދާފައި ހުރެއެވެ.
އެއްގޮތަކީ ދިއްލާފައި ހުންނަ ފުއްތައް ހުންނަ ބައި.
މަތިކޮށް ތިރިކޮށް ބޭނުންވާ ހަމައެއްގައި ބެެހެއްޓޭ ގޮތަށް ހުރެއެވެ.
އަނެއް ގޮތަކީ، ވޮށުގައި ހުންނަ ގޮތަށް ފުއްލައިގެން ދިއްލާ ފައިހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުއްލިސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ