...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުއްޕާންވުން
މ.
(1) ދިގުލައި ގަދަޔަށް ވިއްސާރަވުން.
(2) މީހުންނަނށް މާބޮޑަސް އުނދަގޫވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ