...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުވަހުހިސާބު
ނ.
(1) އެ ދުވަހަކު ހިނގި ޚަރަދު ބަރަދާއި ލިބުނު ފައިސާގެ ހިސާބު.
(2) އެ ދުވަހަކު ހިނގި ޚަރަދުގެ ހިސާބު.
(3) އެ ދުވަހަކު ލިބުނު ފައިސާގެ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ