...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުވަސްވުން
މ.
(1) އުމުރުން ގިނަ ދުވަސްވުން.
(2) ގިނަޒަމާންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ނުވަރޭފެނުން ކެނޑުން . އަހަރުފުރުން . ފުރާނާވުން . ދުވަސްވުން . ދުވަސްފުރުން . ޒަމާންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ