...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުވާ
ނ.
(1) ދުވާލު.
(2) ދުވުން މިބަހުގެ ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބަރުފަނި . ހަކޮށި . ހައިދާލިވަސް . ހަވީރު . ހަމަރޮދި . ހަމަދުވެލި . ހަމަދުވެލި ލިބުން . ހަފުސް . ހަތަރުދަން . ހާތި . ހިންދަމައިލުން . ހިރުކޭތަލަ . ހިރުވުން . ހިއަދެވިކަމަނާބޯ . ހިލަން . ހިލަކިހުނު . ހީނާ . ހީވަނީ ބަނޑުފުރިއަރައިދާނެހެން . ހުނގުގަސް . ހުއިފަތުމަސް . ހުއިސުން . ހުވަނދު . ހުވަނދުހެދުން . ހުވަނދުބޭސް . ހުވަނދުކެލާ . ހުވަނދުކޮތަން . ހުވަނދުމައު . ހުވަގޮށް . ހުދުބަލި . ހުތްވަސް . ހުސްނުހީނާ . ހެނދުން . ނައްދު . ނަމުރު . ނިދިމޯޅަ . ނުވަރޭފެން . ނޫ . ނޫކާޅު . ނޭޒާ . ރަނޑަގުއި . ރަންވަންކަނދިލި . ރަންދަނޑި . ރާކަނިވަސް . ރިނދަވާލި . ރިއަންއެޑާފާނި . ރިލޭރޭސް . ރޫޅުން . ރޭދުވާ . ރޯމާދުވާލު . ރޯދަކުރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ