...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުވާލު
ނ.
އިރުއެރީއްސުރެ އިރުއޮއްސުމާދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވީރު . ހަތަރުދަން . ހާތި . ހެނދުން . ނޫ . ރޭދުވާ . ރޯމާދުވާލު . ރޯދަކުރުކުރުން . ރޯދުވާލު . ބައިރަ . ބޯށިގަނޑު . ކީމަ . އަށްދަން . އަށްޑަން . އަރާއިރުކޮޅު . އަތްބަންތުރަ . އިރު . ވޮށްގެ . މުލާ . މެންދުރު . މެންދުރުވުން . މޯޅާ . ފަނިބޯކޮރު . ފަރުޟުނަމާދު . ފުރަމެންދުރު . ފެންފޮދުބަޑި . ދަވި . ދުންލާދޮންކުރުން . ދުންލުން . ދުވަސް . ދުވާ . ދުވާލް . ދެވާއު . ދެވާލަ . ދެވާލި . ދެވާލެ . ތިއްޖެހިފާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ