...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުވެބަޑިބަޑިޖަހައިފައިދިއުން
"ދުވެބަޑިބަޑިޖަހައިފައިދިއުން" ގބ.
ކުއްލިއަކަށް މާބާރަށް ދުއްވައިގަތުން، ނުވަތަ ކުއްލިއަކަށް މާބާރަށް ދުވެފައި ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުވެބަޑިބަޑިޖަހައިފައިދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ