...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުމަށި
ނ.
މަސްފަދަތަކެތި ހިއްކުމަށް ނުވަތަ ދިލަޖެއްސުމަށް އުނދުނާ ދިމާމަތީގައި ހަދައިފައި ހުންނަ އަށިގަނޑެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަށިމަތި . ވިޅި . މަސްޖެހުން . ދަމުޓި . ދިލަޖެހުން . ދުމަޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ