...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުފާއެއްޗެހި
ނ.
ދުފުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި، މިއީ ފޯއް، ބިލެތް، ކަރަންފޫ، ހުނި، ދުންފަތް ފަދަތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބައެޅުން . ކެބެޔާ . ފުނަފަތި . ދޮހާއެއްތެތި . ދޮހާއޭ . ދޮފަނެތި . ތެޅިބިލެތް . ގަނދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ