...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުލިފަށް
ނ.
(1) އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ތަރޭގައި ހުންނަ ތުނިތުނިހަން.
(2) ގަސްގަހުންނެގޭ ތުނިފަށަލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްފުސް . އަންނާރު . ތޫރި . ސައިނަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ