...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުލް
ނ.
(ޏ) ދޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށަންފުޅު . ނިއައު . ނިސްބަތްވުން . ބައިތުލްމަޤްދިސް . ބޮޑުފާތިހާ . މިޢުރާޖުއަރާވަޑައިގަތުން . ދާއިންކަނބާ . ޤުދުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ