...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުޢާ
ނ.
ކަމަކަށް އެދި ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ދެންނެވޭ ދެންނެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިކަފުޅު . ނަދެރާނޑާ . ނެގުން . ރީޙުލްއަޙުމަރު . ބަހުރު . ބަދުރު . ބަދުދުޢާ . ބަޑިހެލުން . ބަހުރުކިޔެވުން . ބަހުރުކިޔެވެލި . ބިލެތްގަސް . ބޮޑުކިޔެވެނިން . ބޮޑުދުމާދިޔުން . ބޮޑުދުޢާވެރިކަމުދިޔުން . ކަލާކޮ! . ކިއެވެލި . އަޅަމެން . އަލިހަވާސާ . އާމީން . އިޖާބަކުރެއްވުން . މަރުފަހިދަލީލު . މުނާޖާ . މުނާޖާދެންނެވުން . މޫނު ފިރުމުން . ފަސްފުޅިކިޔެވުން . ފަސްފުޅިދުމާދިއުން . ފާތިޙާ . ފާތިޙާކިޔެވުން . ފާތިޙާތަށީގެފެންޖެހުން . ދަމުހިނގުން . ދުޢާކެރުން . ދުޢާކެޑުން . ދުޢާވެރިކަން . ދުޢާވެރިކަންކިޔެވުން . ތިންފުޅިދުމާދިއުން . ގަމަތްދުޢާ . ގުނޫތު . ސަލާމް . ޒިކުރު . ޝަހީދަށްކިޔެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ