...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުޢާކުރުން
މ.
ކަލާނގެ ޙަޟުރަތުގައި ކަމަކަށް އެދި ދެންނެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުނާޖާދެންނެވުން . ދުޢާކެރުން . ދުޢާކެޑުން . ދުޢާވެރިކަންކިޔެވުން . ޝަހީދަށްކިޔެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ