...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުޢާވެރިކަން
ނ.
(1) އިހުގައި މާލޭގެ ޒިޔާރަތް ޒިޔާރާތްދޮށުގައި ދުޢާވެރިންކިޔަވާ ކިޔެވުން.
(2) ރޯދިބަރަކާތަށް ކިޔަވާ ކިޔެވެލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުދުމާދިޔުން . ފަސްފުޅިކިޔެވުން . ފަސްފުޅިދުމާދިއުން . ދުޢާވެރިކަންކިޔެވުން . ތިންފުޅިދުމާދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ