...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުޢާވެރިކަންކިޔެވުން
މ.
(1) އިހުގައި ދުޢާވެރިކަން ކިޔަވާ މީހުން ރޭގަނޑު ނުވައެއް ޖަހާއިރުގައްޔާއި އެގާރަޖަހާއިރު މެދުޒިޔާރަތްދޮށުގައި، ޞަލަވާތް ފާތިޙާ ކިޔަވައި ދުޢާކުރުން.
(2) ރޯދިބަރަކާތަށް ކިޔަވާ ކިޔެވެލި ކިޔެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ