...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޫ
ިއީ މާދޫ އުރައެކެވެ.
އެތެރެއަށް ލާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެތެރެއަށް ވައްދާ އެއްޗެއްނަމަަ ހެޔޮވަރަށްވުރެ ހިމަ.
މިސާލު:
މިލޯވަޅަށް މިޅިސް ދޫކަމުން ކަމަކުނެދެއެވެ.
(6) ވާން ނޫން.
(7) ފަކިތަންޓުގެ ކޮޅުގައި ފެނުގައި އެޅުވުމަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ފިލާކޮޅު.
(8) ރަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނަފަސް . ހަނަފަސްބިން . ހަނަފަސްކަން . ހަނަފަސްވުން . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަރިންމަ . ހަރުހަށްފަތި . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިކަން . ހަރުކަށިވުން . ހަކަތަދޫވުން . ހައިވާނުބަގީޗާ . ހައްވާމަހަ . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހަވަރުއޮޑި . ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހަތި . ހަޑިކޮށްލުން . ހާލި . ހިނދޫ . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިންދޫރަ . ހިންދޫރަތިކި . ހިންދޯރި . ހިރަފުސްދެމި . ހިރިޔާސުއްދަ . ހިރުނދުކޮކާ . ހިރުނދުއުކުނު . ހިރުނދުދޫނި . ހިރުނދުގޮވި . ހިކިފަންފުޅަނގި . ހިފަހައްޓައިލުން . ހިފެހެއްޓުން . ހިތަމިޔަރު . ހިތި . ހިތިކަށި . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތްވަރުކުރުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނުނަގާށޭ . ހިޖުރަ . ހިޖުރަކުރުން . ހީކިރިލި . ހުނިގޮނޑިދޫނި . ހުންގާނިދީނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ